Naše služby

 Advokátní kancelář poskytuje své služby ve stěžejních oblastech českého práva.

Samozřejmostí je sepisování žalob, zastupování klientů v řízeních před soudy (včetně Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a rozhodčích soudů) a jinými správními orgány, příprava smluv, procesních podání, právních rozborů a posudků, zejména v následujících oblastech:

Občanské právoBilancia-dossier

Obchodní právo

Trestní právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Správní právo

 

Vykricnik-250_2 S ohledem na změny vztahující se k zákonnému pojištění odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie poskytuje advokátní kancelář právní služby v oblasti směnečného práva pouze na základě výslovného ujednání s klientem za specifických podmínek.